Prisrčno dobrodošli na spletni strani

slovenski vitezi

Ustanovljena 17. septembra 1493 s strani cesarja Maksimiljana I. in potrjena 13. aprila 1494 s strani papeža Aleksandra VI.